Linda var från början en hästtjej som gärna hängde i stallet men när hon var 13 år tog ett annat intresse över. Hon började ägna mindre tid i stallet och mer tid åt den japanska kampsporten taido. Trots utmaningarna som sporten bjöd på med avancerade rörelseförflyttningar och tuffa tekniker så började träningen flera dagar i veckan att ge resultat. Sporten har flera olika bälten att erövra varav det svarta bältet som är högst graderat även har ytterligare graderingar inom samma färg.

Åhs är numera en av två Sveriges högst graderade kvinnor inom taido och har flera meriter bakom sig. Hon har bland annat varit uttagen till både VM och EM. I SM har hon som bäst placerat sig på en andra plats, precis som på EM där hon har tagit silvermedalj. Förutom taido tränar och tävlar hon fullkontaktskarate.

Till vardags arbetar Linda som miljöinspektör där hon kontrollerar miljön i kommunala byggnader. Det kan vara såväl badhus som skolor som behöver en inspektion av miljön där ventilation, mögel och fukt ingår. Linda engagerar sig även inom sporten där hon både är instruktör i en av Sveriges äldsta taidoklubbar och sitter som sekreterare i styrelsen.