I Sverige har vi flera kampsporter med härstamning från Japan som aktivt utövas på alla nivåer. Även om de olika formerna härstammar från Japan och dess traditionella stridskonst har de allra flesta även inslag från kinesiska tekniker, oavsett om det handlar om självförsvar, kampkonst eller kampidrott. Budo är japans samlingsnamn för alla de kampsporter som har utvecklats med japansk kultur. Det är främst judo, karate och jujutsu som utövas i Sverige även om andra former även förekommer.

Jigoro Kano är mannen som utvecklade kampsporten judo. Detta gjordes med hjälp av inspiration från jujustu, sumo och västerländsk brottning. Sporten tillkom i slutet av 1800-talet och har därefter fått spridning över hela världen, framförallt efter andra världskriget. I judo ska utövaren, som kallas judoka, vinna över sin motståndare med hjälp av olika grepp för fasthållning, halslås, armlås eller kast. Det är inte tillåtet med sparkar och slag i judo om det inte utförs i en kata. I sporten finns det totalt 9 olika bältesfärger och ännu fler graderingar. Man erövrar en ny färg eller gradering genom att uppnå vissa krav, bland annat kunskap om olika tekniker samt antal utförda träningspass. De nya kunskaperna ska sedan visas upp och poängsättas av utövarens tränare eller andra högt uppsatta inom klubben.

På den japanska ön Okinawa utformades kampformen karate med influenser av den kinesiska stilen Kung-Fu. Vem som utvecklade kampstilen är inte helt fastställt, en del anser att det är Funakoshi Gichins medan andra ser Itosu Ankõ då det är mannen som har utbildat flera utövare som skulle bli kända för sporten. Från början bestod karate av totalt fyra grundpelare som var och en hade en egen stil, teknik, princip och filosofi. Numera är det tre stycken som fortfarande lever vidare, Naha-te, Shuri-te och Tomari-te. Namnen har tagits från olika orter på ön där sporten grundades och ”te” kan översättas till ”hand”. Karate består av en rad olika grundtekniker som kallas för kihon, rörelsemönster och förflyttningar som kallas kata och en del sparring som i karate kallas för kumite.

Jujutsu är den tredje kampsporten med ursprung från Japan som har fått fäste i Sverige. Denna form är en mjuk kampsport där syftet är att motståndaren ska besegras genom att använda minimalt med fysisk styrka. Sporten tog form för flera hundra år sedan och flera av ursprungsformerna är utdöda sedan länge. Det var Viking Cronholm som tog sporten till Sverige på 1900-talet och därefter har flera olika system i svensk jujutsu uppkommit. Det mest utövade systemet i Sverige är Kai som grundades av Hans Greger. Hans i sin tur lärdes upp av Kurt Durewall som tidigare hade utvecklat systemet Durewall. Durewallsystemet riktar in sig på tekniker som exkluderar såväl sparkar som slag. Kaisystemet har i sin tur tre olika grenar med olika inriktningar, matchträning, självförsvar och självförsvar/tävling.